Vi hadde en kriseøvelse for et par år siden. Det er ikke så mye jeg husker fra den.

Vårt mål

Den viktigste motivasjonen for etableringen av Norsk Krisetrening var ønsket om å utvikle løsninger som er enkle å forstå og gjennomføre. Gründerne Tor Bjarne Olsson og Rune Stuvland har begge over 30 års erfaring fra bistand til virksomheter som opplever ulike kriser, og har bistått en rekke organisasjoner under reelle kriser både i Norge og internasjonalt. 

Spranget fra visjon til virkelighet ble mulig takket være støtte fra Innovasjon Norge, som delfinansierte det første kurset vi utviklet. Vi hadde gjennom lang tid observert hvordan forståelsen for beredskap og krisehåndtering beveget seg mot stadig mer komplekse løsninger. Dessverre har resultatet ofte blitt  høye kostnader og treningsopplegg som kun er tilgjengelig for spesialister. Dette ønsket vi å gjøre noe med, og takket være nevnte støtte fra Innovasjon Norge ble kurset 123Krisetrening lansert i 2017. 123Krisetrening fokuserer på de grunnleggende elementene i god kriseberedskap og hva vi må gjøre for å ivareta ansatte som rammes av kriser.

Norsk Krisetrening vil fortsette å utvikle kurs som er effektive samtidig som de er prismessig svært konkurransedyktige.

I 2018 lanserte vi et nytt kurs, om seksuell trakassering på arbeidsplassen. Målsettingen er igjen at dette er et kurs som skal gjennomføres av alle ansatte i en virksomhet, for å påvirke holdninger og atferd og derved bidra til å utvikle en sunnere kultur. 

Selskapets visjon er like enkel som gründernes opprinnelige ide: Å sikre gode ferdigheter i håndtering av ulike kriser. For alle. 

 

Veien videre

I tiden fremover vil vi utvikle nye treningsprogram for å bistå virksomheter i sitt arbeid med å utvikle kompetanse og styrke sin kultur til å håndtere vanskelige tema. Samtidig vil vi se på nye og spennende teknologiske løsninger som ytterligere øker muligheten for effektiv læring og trening av ferdigheter. Bli medlem i dag og sikre deg førsterett til framtidens løsninger!