E-læringskurs om trakassering på arbeidsplassen

Trakassering.png

Arbeidsmiljøloven fastslår at arbeidet skal organiseres, tilrettelegges og ledes slik at arbeidstaker ikke utsettes for trakassering og annen utilbørlig opptreden. Gjennom det siste året har trakassering på arbeidsplassen fått mye oppmerksomhet. Partnerne i Norsk Krisetrening har mange års erfaring med bistand til virksomheter og personer rammet av saker som omhandler trakassering. Vi har utviklet et e-læringskurs som skal hjelpe virksomheter å sette dette vanskelige temaet på dagsorden, og bistå til å utvikle en bedre kultur for ivaretakelse av ansatte.

Kurset består av tre deler. 

  • Del 1 omhandler hva vi kan gjøre for å forebygge trakassering på arbeidsplassen.
  • Del 2 omhandler hva vi må gjøre når noen varsler om trakassering.
  • Del 3 omhandler hvordan vi tar vare på ansatte som er involvering i en sak om trakassering. 

Kurset tar en halv time time å gjennomføre, målgruppen er alle ansatte.

Hvordan fungerer det om vi vil bestille kurs? Det er veldig enkelt, alt vi trenger er en kontrakt samt en Excel fil med navn og epost til alle deltagere, så besørger vi resten og deltagerne får tilgang til kurset i ett år.

E-læringskurs om kriseberedskap og krisehåndtering

123Krisetrening.png

123Krisetrening er et treningsopplegg for håndtering av ulykker, vold og trussel om vold. Kurset ble utviklet med støtte fra Innovasjon Norge.

Kurset består av tre deler.

  • Del 1 beskriver det forebyggende arbeidet, som risikovurderinger og beredskapsplaner.
  • Del 2 omhandler hvordan du og dere faktisk kan håndtere hendelser som vold eller trusler om vold.
  • Del 3 gir opplæring i hvordan dere best ivaretar ansatte og pårørende etter en kritisk hendelse.

Kurset kan gjennomføres av alle i virksomheten, enten dere er 20 eller 20.000 ansatte. Det kreves ingen forkunnskaper. Programmet forankres hos ledelsen og gjennomføres av alle eller grupper av ansatte - gjerne sammen med lederne. På denne måten styrkes sikkerhetskulturen.

Kurset tar ca en time å gjennomføre. Til kurset følger det med et sett oppgaver dere kan gjennomføre på egen hånd i virksomheten for å vedlikeholde og utvikle kompetansen innen krisehåndtering. 

Arbeids- og sosialdepartementet har vedtatt nye regler om vold og trusler om vold i arbeidslivet som trådte i kraft 1. januar 2017. 123Krisetrening er et effektivt verktøy for å bedre virksomheters kompetanse innen dette temaet. Kilde: https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2016-11-17-1339.

Du finner en videopresentasjon av 123Krisetrening her. Du finner en brosjyre her.

 

Mer om våre E-læringskurs

Kursene er utviklet for å øke virksomheters evne til å håndtere vanskelige hendelser. De beskriver tiltak som bør gjennomføres før, under og etter en uønsket hendelse. Deltakerne får også opplæring i hvordan de best ivaretar ansatte.

E-læringskursene leveres i et Learning Management System (LMS) som heter Smartlearn. Dette gir brukerne mulighet til å føre løpende kontrakt med kursgjennomføring i virksomheten, kundene kan legge inn kursevaluering, og alle deltagerne får automatisk kursbevis etter gjennomført kurs.

Virksomheter som kjøper være kurs kjøper i første omgang et medlemskap for sine ansatte for ett år. I løpet av dette året har deltakerne fri tilgang til kurset hele tiden. Dersom virksomheten er tilfreds med utviklingen tilbyr vi et svært rimelig medlemskap for å fortsette arbeidet i påfølgende år. I tillegg får virksomheten rabatterte priser på nye kurs som blir lansert.

 

Pris e-læringskurs for virksomheter

Kursene er priset likt. Prisen er slik at det fremstår som svært kost-effektivt, enten dere er en mindre virksomhet eller en stor organisasjon med mange ansatte. Pris vil avhenge av antall deltagere, og antall kurs som bestilles - vi tilbyr god rabatt ved kjøp av to kurs.

Priseksempel 1. En virksomhet med 100 ansatte ønsker å kjøpe et kurs. Prisen er da 20.000 kr (minstepris), noe som gir en pris per deltager på 200 kr. 

Priseksempel 2. En virksomhet med 400 ansatte ønsker å kjøpe et kurs. Prisen er da 40.000 kr, noe som gir en pris per deltager på 100 kr.

Jo større virksomhet, jo lavere pris per deltager.

Ved kjøp av to kurs gis det 40 % rabatt på kurs nr 2.

Hvordan fungerer det om vi vil bestille kurs til vår virksomhet? Det er veldig enkelt, alt vi trenger er en kontrakt samt navn og epost til alle deltagere, så besørger vi resten og deltagerne får tilgang til kurset i ett år.

 

Pris e-læringskurs for individer

Enkeltpersoner kan også kjøpe kurslisens til våre kurs. 

Pris per lisens er 795 kr ex mva. Dette gir tilgang til kurset i 3 måneder. Bestill kurs her. Husk å oppgi faktura navn og adresse.