Krisetrening+Master_mp4_00_00_26_21_Still002.jpg
Krisetrening Master.mp4.00_00_46_17.Still008.jpg
Krisetrening+Master_mp4_00_00_26_21_Still002.jpg

Digitale kurs


Norsk Krisetrening utvikler e-læringskurs for å styrke virksomheters evne til å håndtere vanskelige situasjoner.

SCROLL DOWN

Digitale kurs


Norsk Krisetrening utvikler e-læringskurs for å styrke virksomheters evne til å håndtere vanskelige situasjoner.

 

Bygger kompetanse

Norsk Krisetrening tilbyr kurs og bistand til virksomheter som ønsker å bedre evnen til å forebygge og håndtere vanskelige hendelser. E-læringskurset er tilpasset alle ansatte i virksomheten.

Kursene kan bestilles for alle eller grupper av ansatte i en virksomhet, og de er også mulig å kjøpe individuelle kurslisenser. 

E-læringskurs om trakassering på arbeidsplassen

Kurset består av tre deler. 

  • Del 1 viser hvordan vi kan forebygge trakassering.
  • Del 2 forteller hva vi gjør når noen varsler om trakassering.
  • Del 3 gir en innføring i hvordan vi tar vare på mennesker som er involvert i en sak om trakassering. 

Kurset tar mellom en halv time og en time å gjennomføre. Les mer om kurset her.

E-læringskurs om kriseberedskap og krisehåndtering

Kurset består av tre deler.

  • Del 1 viser hvordan vi sørger for å være forberedt dersom en krise skulleramme oss.
  • Del 2 omhandler hvordan vi best håndterer situasjoner med vold eller trusler om vold.
  • Del 3 gir opplæring i hvordan dere best ivaretar ansatte og pårørende etter en kritisk hendelse.

Kurset tar ca en time å gjennomføre.  Les mer om kurset her. Du finner en filmpresentasjon her

Pris e-læringskurs for virksomheter

  • Virksomhet med 100 ansatte: Pris 20.000 kroner (minstepris), pris per deltager 200 kr. 
  • Virksomhet med 400 ansatte: Pris 50.000 kroner, pris per deltager 125 kr.
  • Større virksomheter får svært lav pris per bruker.
  • Mindre virksomheter kan slå seg sammen og gjøre en felles bestilling. 

Alle priser er ex mva. Prisen gjelder tilgang til kurset i ett år.

Ved kjøp av to kurs gis det 40 % rabatt på kurs nr 2.

Pris e-læringskurs enkeltpersoner

Enkeltpersoner kan også kjøpe en kurslisens. Den gir tilgang til kurset i 3 måneder. Pris 795 kr ex mva.

 

Hvordan bestiller jeg? Bare ta kontakt med oss, vi utsteder en kontrakt og dere sender oss navn og epost til deltagerne. Vi besørger resten og deltagerne får tilgang til kurset i ett år.

 
 
Krisetrening Master.mp4.00_00_46_17.Still008.jpg

Krisetrening og god beredskap gjør deg forberedt


Krisetrening og god beredskap gjør deg forberedt